Rör- och spoltjänster

Är du i akut behov av spolbil pga stopp i avloppet eller behöver fylla upp poolen, kontakta Molins så löser vi det!

Vår fordonspark består av allt från den lilla spolbussen till kombispolare i form av recycler dvs bilen använder inte rent dricksvatten till att spola era VA-ledningar utan enligt senaste tekniken återanvänds det urspolade vattnet gång på gång.

Detta tillvägagångssätt ger stora ekonomiska vinster i förhållande till att ständigt åka och fylla vatten. Miljövinsten i dessa vattenbristtider kan inte nog poängteras.

Våra tjänster

Rör- och spoltjäner

Ibland så kan det hamna saker i avloppet som inte hör hemma där och då kan man få ett stopp. Då behövs det en spolbil eller som vi föredrar att kalla det, en kombibil. Dessa bilar kan både spola och suga vilket gör att vi oftast kan få bort stoppet.

Var det länge sedan en spolning genomfördes är risken stor att beläggningar och avlagringar fått fäste vilket medför ökad risk för problem. Vid upprepade stopp i avloppet och försämrad avrinning ökar också risken för översvämning. Så upplever du att avrinningen försämras är en hetvattenspolning ett bra alternativ för att effektivt spola bort de beläggningar som orsakar problem. Även vid mindre symptom som kluckande avlopp och väldigt svag virvel kan behovet av en hetvattenspolning vara på sin plats.

Vår fordonspark består av allt från den lilla spolbussen till kombispolare i form av recycler dvs bilen använder inte rent dricksvatten till att spola era VA-ledningar utan enligt senaste tekniken återanvänds det urspolade vattnet gång på gång. Detta tillvägagångssätt ger stora ekonomiska vinster i förhållande till att ständigt åka och fylla vatten. Miljövinsten i dessa tider med vattenbrist kan inte nog poängteras.

Kontakt »