Rotskärning/Fräsning

 

Rötter i rören?

Om man har en villa går oftast ledningen ner i marken och ut till gatan, träd och buskar växer över ledningsnätet och kan i vissa fall leta sig in i rören. Vi har ett specialverktyg som vi kör i röret och skär bort rötterna i ledningen som trängt in så vi minimerar riskerna för stopp.

Vi utför även fräsning av beläggningar som t.ex. rostavlagringar.