Tv-inspektion

 

Rörinspektion

Eller rörinspektion som det också kan heta används för att lokalisera en problemkälla. Det är till exempel bra att veta vad som orsakat ett eventuellt stopp innan vi bestämmer oss för vilken metod vi bör använda.

Med hjälp av en filmkamera kan vi filma hela vägen från toalettanslutningen till kommunens avloppsledning. Vi kan naturligtvis även inspektera grövre ledningar från industrier och kommunala VA-anläggningar. Resultatet av inspektionen blir ett juridiskt protokoll enligt VAV:s riktlinjer och en inspelning enligt standard T25 eller P93 som kan användas vid t ex. besiktning. Självklart är alla våra tekniker ackrediterade och vi är medlemmar i STVF.

Exempel på användningsområden:

  • Nybyggnation och tillbyggnad
  • Lokalisering av rörnät
  • Kontroll av rörens skick
  • Vid övertagande av fastighet (vid besiktning)
  • Vid särskilt krävande stopp-avhjälpning