MOBIL ARBETSPLATTFORM, LIFTUTBILDNING ENLIGT LIFTUTBILDNINGSRÅDET.

 

Denna utbildning kallas även liftutbildning och följer Liftutbildningsrådets rekommendationer. Utbildningen är för dig som använder liftar eller mobil arbetsplattform. Vi följer den nya Svenska Standarden SS-ISO 18878:2013 där krav finns på uppdatering vart 5:e år. Här gäller det att man lär sig på ett säkert sätt hantera arbetsplattformen Kursen passar både dig som skall gå kursen för första gången, samt för dig som skall repetera din utbildning. Kravet på teori samt praktiska övningar gäller både för grund samt för repetitionsutbildning

Arbetsmiljölagen (1977:1160)
Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs. (3 kap. 3 §)

Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:06)
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift skall den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift. (29 §)

DATUM FÖR LIFTUTBILDNING!

Just nu har vi inga datum klara för vår liftutbildning. Men är ni intresserade av att gå denna hör av er till oss via
mejl info@molins.se eller på telefon 0480-133 00.